Polski rynek farmaceutyczny

Polski rynek farmaceutyczny

Rynek farmaceutyczny w Polsce to jeden z najważniejszych sektorów krajowej gospodarki. Warto nadmienić, że mimo tego, że w Polsce funkcjonuje ponad 150 dużych firm farmaceutycznych, to większość z nich ma obcy kapitał.

Kto działa na rynku farmaceutycznym?

Rynek farmaceutyczny w Polsce to jeden z najważniejszych sektorów krajowej gospodarki

Rynek farmaceutyczny tworzą przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją leków oraz substancji czynnych, które są składnikami tychże. Obecnie w Polsce działa wiele firm zagranicznych oraz takich, których inwestorem są lokalni przedsiębiorcy. Warto nadmienić, że rynek leków w naszym kraju ma wiele cech rynków krajów wysoko rozwiniętych. Inwestycje w tę gałąź rynku stanowią nawet 7% wszystkich inwestycji w kraju. Jakie są przyczyny tak szybkiego rozwoju? Polski przemysł farmaceutyczny to sieć powiązań, do których należą apteki, hurtowanie oraz inni dostawcy. Aptek w Polsce jest aż 15 tysięcy, hurtowni natomiast 300. Zatrudnienie w samej branży produkcji leków oraz substancji czynnych wynosi aż 100 tysięcy osób i stale rośnie. Rynek ten stale się rozrasta, ponieważ na badania oraz rozwój technologii wykładane są coraz większe pieniądze. Przyczyna się to do poprawy jakości usług, rozwoju badań naukowych oraz do wzrostu zatrudnienia. Polski rynek farmaceutyczny (na temat którego także tutaj: przetargimedyczne.com/leki-i-produkty-farmaceutyczne) charakteryzuje się stale rosnącą sprzedażą leków. Warto nadmienić, że sprzedaż leków w Polsce w głównej mierze oparta jest na aptekach otwartych, które odpowiedzialne są za 83,3% sprzedaży.

Nowe rozwiązania

Wraz z rozwojem technologii informatycznych rośnie również udział w sprzedaży leków z tak zwanych e-aptek. Leki dystrybuowane są również w szpitalach

Wraz z rozwojem technologii informatycznych rośnie również udział w sprzedaży leków z tak zwanych e-aptek. Leki dystrybuowane są również w szpitalach. Warto nadmienić, że wartość rynku szpitalnego wzrośnie o kolejne 25%. W ubiegłym roku apteki zanotowały wzrost sprzedaży na poziomie 1200000000 złotych, więc prognozy na ten rok są bardzo optymistyczne. Duże znaczenie dla rozwoju rynku ma również rosnący bilans eksportu zagranicznego. Patrząc na statystyki z ubiegłych lat, które wyraźnie wskazują wzrost eksportu leków o 14 procent w latach 2001-2016 można dojść do wniosku, że następne lata będą równie owocne (więcej). Odbiorcami polskich leków i wyrobów medycznych są kraje Unii Europejskiej Rosja oraz kraje arabskie min. Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Liban. Dzięki współgraniu rodzimych oraz zagranicznych inwestycji rynek farmaceutyczny można określić jako stabilny oraz perspektywiczny. Cieszy się on dużym zainteresowaniem inwestorów oraz akcjonariuszy, którzy chcą czerpać zyski w tej gałęzi rynku. Progres oraz tworzenie nowych standardów to zdecydowanie cechy charakterystyczne dla rynku farmaceutycznego.

Back To Top