Statystyka medyczna na rynku medycznym i farmaceutycznym

Statystyka medyczna na rynku medycznym i farmaceutycznym

Statystyka jest stosowana w każdej dziedzinie, gdzie konieczna jest analiza danych zdobyta ze występujących masowo zjawisk. Jedną z takich dziedzin jest niewątpliwie medycyna. W tym zakresie statystyka wykorzystywana jest w celu zarówno postawienie trafnej diagnozy jak i uzyskania wiedzy dotyczącej zdrowia mieszkańców danego regionu lub kraju. Statystyka medyczna określana jest mianem biostatystyki. W tym artykule opisane są zagadnienia medycyny opierające się w znaczącym stopniu na statystyce.

Negatywne mierniki zdrowia

Są to wskaźniki opierające się na tzw. negatywnych danych , a zatem dotyczących między innymi:

 • przyczyn zgonów,
 • chorób,
 • wypadkowości
 • inwalidztwa.

W przypadku współczynnika chorobowości (Wch) zadaniem statystyków jest ustalenie liczb danych przypadków a następnie ustalenie stosunku liczby danych chorób na określonym terenie do ogólnej liczby ludności na danym obszarze. Współczynnik ten ma zastosowanie przy wnioskowaniu o czynniku chorobotwórczym na podstawie danych z zaistniałej choroby oraz szacowaniu ryzyka wystąpienia danej choroby w grupie (populacji).

Analiza umieralności

Biostatystyka pozwala ustalić stosunek liczby zmarłych do tysiąca mieszkańców danego obszaru czy kraju (współczynnik umieralności ogólnej). Natomiast współczynnikiem urodzeń mianuje się stosunek narodzin żywych noworodków do liczby urodzeń. Różnica pomiędzy tymi dwoma wynikami umożliwia oszacowanie przyrostu ludności.

Statystyka medyczna dla rynku farmaceutycznego


Firmy farmaceutyczne, dzięki danym statystycznym dotyczącym płci, wieku oraz regionów o podwyższonym wskaźniku zachorowalności na daną chorobę mogą lepiej dostosować swoje przekazy marketingowe. Przy posiadaniu wiedzy na temat tego, klient o jakim profilu demograficznym będzie najbardziej zainteresowanym określonymi produktami medycznymi firmy mogą łatwiej zaspokoić jego potrzeby i oczekiwania. Dzięki metodom statystycznym można także prognozować sprzedaż produktów, zbadać zasadność sprzedaży produktów, określenia prawdopodobieństwa wystąpienia skutków ubocznych stosowania leków. Wykorzystuje się między innymi:

 • analizę korelacyjną,
 • analizę regresji,
 • analizę różniczkową,
 • analizę skuteczności i bezpieczeństwa leków,
 • prognozy statystyczne,
 • testy istotności statystycznej,
 • testy przeżywalności,
 • testy wariancji i kowariancji.

Podsumowanie

Powyższe przykłady to jedynie niewielka część statystyki związanej z medycyną. Z powodu wyraźnego związku ze zdrowiem ludzkim oraz jego życiem, staranne i zaawansowane analizy statystyczne są niezwykle ważne na rynku medycznym oraz farmaceutycznym.

Back To Top