Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

Statystyka w medycynie jest dziedziną, która zajmuje się analizą danych medycznych. Może ona być używana do określania prawdopodobieństwa wystąpienia choroby, oceny skuteczności leków oraz badań naukowych. Statystyka jest niezbędna dla lekarzy, ponieważ pozwala im ona na podejmowanie informed decisions. Statystyka w medycynie jest bardzo ważna, ponieważ pozwala ona lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia na podejmowanie […]

Analiza rynku farmaceutycznego

Rynek apteczny w Polsce na tle innych krajów europejskich

Apteka jest miejscem, w którym można uzyskać leki potrzebne do leczenia chorób i dolegliwości. Apteki są obecne w każdym mieście i większości małych miejscowościach. W Polsce apteki podlegają ścisłej kontroli państwowej. Aby utrzymać licencję na prowadzenie apteki, należy spełnić określone wymogi, takie jak posiadanie odpowiedniego zaplecza oraz kwalifikacji farmaceutycznych.

Analiza rynku zamówień publicznych

Analiza rynku zamówień publicznych

Przetargi i zamówienia publiczne to jeden ze sposobów, w jaki przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o środki unijne. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyna forma inwestowania. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto dokładnie przeanalizować rynek zamówień publicznych, aby upewnić się, że jest to dla nas odpowiednia forma inwestowania. Zamówienia publiczne to procedura, w której przedsiębiorstwo […]

Polski rynek farmaceutyczny

Najważniejsze wydarzenia i trendy na polskim rynku farmaceutycznym

Polski rynek farmaceutyczny odnotował wzrost w 2022 roku. Według danych GUS, wartość sprzedaży produktów farmaceutycznych wzrosła o 6,4% w porównaniu z 2021 rokiem i sięgnęła 35,8 mld złotych. Wzrost ten jest głównie efektem wzrostu cen leków oraz większej ilości leków sprzedawanych na receptę. Wartość sprzedaży leków bez recepty (OTC) spadła natomiast o 4%. Największy udział w rynku […]

Analiza rynku medycznego

Analiza rynku medycznego w Polsce

Polska branża medyczna rozwija się w szybkim tempie. W ciągu ostatnich kilku lat, liczba dostępnych usług medycznych i produktów znacznie wzrosła. W tym samym czasie, ceny usług medycznych spadły. Dzięki temu, Polska stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków medycznych w Europie. Rynek medyczny w Polsce oferuje szeroki zakres usług i produktów. Są one dostępne dla […]

Analiza rynku farmaceutycznego

Rynek farmaceutyczny w Polsce – analiza i prognozy

Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięta. W ostatnich latach obserwowano wzrost sprzedaży leków, a także ich coraz większą dostępność. W 2017 roku wartość rynku farmaceutycznego w Polsce wyniosła ponad 25 miliardów złotych i była o 5% większa niż rok wcześniej. Zgodnie z prognozami analityków, do 2022 roku wartość rynku może sięgnąć nawet […]

Analiza rynku farmaceutycznego

Farmaceutyczny rynek: analiza i prognozy

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny wzrost rynku farmaceutycznego. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany rosnącymi potrzebami zdrowotnymi społeczeństw na całym świecie. Wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia sprawiają, że ludzie są coraz bardziej świadomi swoich praw i potrzeb zdrowotnych. Z tego powodu coraz więcej osób korzysta z usług farmaceutycznych.

Back To Top