Co należy wiedzieć o przetargach medycznych?

Co należy wiedzieć o przetargach medycznych?

Do przetargów medycznych należą zamówienia publiczne, w których biorą udział dwie strony – zamawiający i wykonawca. Przetargi i aukcje są zgłaszane przez podmioty publiczne. Co roku można zauważyć pewne tendencje co do wysuwających się na pierwszy plan towarów i usług.

Czego dotyczą przetargi medyczne w 2022 roku i kto może wziąć nich udział?

Przetargi w branży medycznej skupiają się w dużej mierze na konserwacji i naprawach sprzętu medycznego, dostawach sprzętów medycznych i świadczeniach zdrowotnych. Niektóre z nich dotyczą usług serwisowania bądź okresowych przeglądów aparatury medycznej. Wyróżnia się przetargi o określonej ważności czasowej, jak również te, które są dostępne do momentu znalezienia osoby spełniającej wszystkie wymogi. Przetargi są ogłaszane przez instytucje publiczne lub zamieszczane na dedykowanych stronach internetowych. Ich uczestnikami są wykonawcy, przedsiębiorstwa i firmy, które spełniają warunki wyznaczone w każdym przetargu. Kandydaci do wzięcia udziału muszą być świadomi konieczności ich dopełnienia.

Jakich usług dotyczą przetargi medyczne w 2022 roku?

W bieżącym roku przetargi dotyczą najczęściej:

  • świadczeń w zakresie pielęgniarstwa,
  • usług gospodarczych i opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej,
  • świadczeń medycznych dla osadzonych,
  • usług asystenta dla osoby niepełnosprawnej,
  • świadczeń radiologicznych,
  • świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii i transplantologii,
  • wszystkich działań marketingowych przychodni, szpitali i pozostałych placówek medycznych.

Rodzaje przetargów

Wśród przetargów można wymienić dwa rodzaje – ograniczone i nieograniczone. Do drugiej grupy zaliczają się te, w których udział może wziąć każdy kandydat spełniający wyznaczone wymogi. Umieszczone są one w miejscach publicznych. Wśród przetargów ograniczonych znajdują się takie, które skupiają się na przyjmowaniu wyłącznie wybranych jednostek. Muszą one wcześniej złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wybór odbywa się na zasadzie konkurencyjności.

Raporty medyczne

Analiza rynku medycznego należy do skomplikowanych i czasochłonnych czynności. Wymaga codziennego szukania przetargów, sprawdzania dokumentacji i wybierania postępowań dopasowanych do konkretnej firmy. Kwestią tą zajmują się specjalne działy, których pracę można usprawnić dzięki raportom medycznym sporządzanym na podstawie analizy Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dostarczają one wielu cennych informacji. Sporządzanie raportów wchodzi w skład oferty profesjonalnych firm. Zawiera się w nich monitoring rynku medycznego wraz z bieżącą analizą SWZ, danymi na temat postaci, dawki i ilości zamawianych produktów oraz łatwym do odczytania, czytelnym podziałem informacji. Raporty przetargowe zawierają informacje na temat wyników przetargów, zwycięzców i wartości. Raporty historyczne są dodatkowo wzbogacone o szczegółowe dane o produkcie i cenie. Wiele firm oferuje także analizę przygotowanych przez siebie raportów, by klient mógł zaoszczędzić czas. Taka usługa daje szansę na zagłębienie się w sektor i wyciągnięcie wniosków z występujących w nim zależności. Prowadzi to dalej do ułożenia lepszej oferty przetargowej i zwiększenia swoich szans na wygraną. Dzięki raportom klient posiada wgląd do strategii stosowanych przez konkurencję, a wnioski z ich analizy będą przydatne podczas planowania dalszych działań. Umożliwią m.in. rozsądne podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzania nowych produktów na rynek. Warto na początek zamówić bezpłatny, spersonalizowany przykład raportu.

Back To Top