Farmaceutyczny rynek: analiza i prognozy

Farmaceutyczny rynek: analiza i prognozy

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny wzrost rynku farmaceutycznego. Wzrost ten jest przede wszystkim spowodowany rosnącymi potrzebami zdrowotnymi społeczeństw na całym świecie. Wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia sprawiają, że ludzie są coraz bardziej świadomi swoich praw i potrzeb zdrowotnych. Z tego powodu coraz więcej osób korzysta z usług farmaceutycznych.

Rynek farmaceutyczny w Polsce: analiza i prognozy

Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce wskazuje, że jest on jednym z największych w Europie. W 2017 roku wartość rynku farmaceutycznego w Polsce wyniosła ponad 25 miliardów złotych. W 2018 roku wartość rynku farmaceutycznego wzrosła o 4,5% w stosunku do 2017 roku i wyniosła ponad 26 miliardów złotych. W 2019 roku wartość rynku farmaceutycznego spadła o 1,5% w stosunku do 2018 roku i wyniosła ponad 25,6 miliardów złotych. Prognozy na 2020 rok są bardzo optymistyczne – według ekspertów rynek farmaceutyczny może sięgnąć nawet 28 miliardów złotych.

Farmaceutyczny rynek w Polsce: aktualny stan i perspektywy

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny wzrost rynku farmaceutycznego

Farmaceutyczny rynek w Polsce jest jednym z największych w Europie. W 2017 roku wartość polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 25 mld złotych. W ciągu ostatnich kilku lat obserwowano dynamiczny wzrost rynku, który jest spowodowany głównie rosnącymi wydatkami na zdrowie oraz starzeniem się społeczeństwa. W najbliższych latach oczekuje się dalszego wzrostu rynku farmaceutycznego, który będzie spowodowany przede wszystkim rosnącymi wydatkami na leki refundowane.

Polski rynek farmaceutyczny jest jednym z największych w Europie. W 2017 roku wartość polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 25 mld złotych. W ciągu ostatnich kilku lat obserwowano dynamiczny wzrost rynku, który jest spowodowany głównie rosnącymi wydatkami na zdrowie oraz starzeniem się społeczeństwa. W najbliższych latach oczekuje się dalszego wzrostu rynku farmaceutycznego, który będzie spowodowany przede wszystkim rosnącymi wydatkami na leki refundowane.

W 2017 roku wartość polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 25 mld złotych. Jest to jeden z największych rynków tego typu w Europie i od kilku lat obserwuje się na nim dynamiczny wzrost. Głównymi czynnikami, które go napędzają, są rosnące wydatki na zdrowie oraz starzenie się społeczeństwa. W najbliższych latach prognozuje się dalszy rozwój tego trendu, a jego głównym źródłem ma być coraz większa liczba leków refundowanych przez państwo.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny wzrost rynku farmaceutycznego

Farmaceutyczny rynek w Polsce: szanse i wyzwania

Farmaceutyczny rynek w Polsce jest jednym z największych w Europie. W ostatnich latach odnotowano szybki wzrost sprzedaży leków, co przekłada się na wzrost popytu na farmaceutyczne produkty i usługi. Wzrost gospodarczy oraz poprawa stanu zdrowia społeczeństwa to główne czynniki wpływające na rozwój branży farmaceutycznej.

Od kilku lat obserwuje się także wzrost inwestycji zagranicznych w branży farmaceutycznej w Polsce. Według raportu PwC „Emerging markets Pharma 2020 and beyond”, do 2025 roku wartość polskiego rynku farmaceutycznego może sięgnąć 100 mld dolarów. Wzrost ten będzie możliwy dzięki dalszej poprawie stanu zdrowia społeczeństwa, rosnącemu dochodowi gospodarstw domowych oraz dostępności nowoczesnych terapii. Branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Inwestycje w badania i rozwój nowych produktów oraz technologii są kluczowe dla jej dalszego rozwoju. W Polsce istnieje duże potencjał do dalszego rozwoju branży, a także do stania się liderem w regionie.

Farmaceutyczny rynek w Polsce: kierunki rozwoju

Farmaceutyczny rynek w Polsce jest obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie. W ostatnich latach odnotowano szybki wzrost liczby aptek, a także rosnącą średnią wartość sprzedaży aptecznej. W 2017 r. wartość sprzedaży aptecznej wyniosła ponad 16 mld zł, co stanowiło wzrost o ponad 5% w porównaniu do roku 2016. W najbliższych latach prognozuje się dalszy wzrost wartości sprzedaży aptecznej, a także dalszy rozwój sieci aptek. W 2018 r. planuje się otwarcie ponad 2 tys. nowych aptek, a do 2025 r. liczba aptek ma sięgnąć 40 tys.

Rynek farmaceutyczny w Polsce będzie nadal się rozwijał, a jego głównymi kierunkami będzie dalszy wzrost wartości sprzedaży oraz dalsze poszerzanie sieci aptek.

Farmaceutyczny rynek w Polsce: analiza SWOT


Farmaceutyczny rynek w Polsce jest jednym z największych w Europie. W 2017 roku wartość polskiego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 25 miliardów złotych. Rynek ten jest dynamicznie rozwijający się, a w ciągu ostatnich pięciu lat jego wartość wzrosła o ponad 10%. Polski rynek farmaceutyczny charakteryzuje się dużą konkurencją. Na rynku działa ponad 1000 podmiotów, z czego ponad połowa to małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkurencja ta sprawia, że ceny leków są relatywnie niskie w porównaniu do innych krajów europejskich.

Polska jest jednym z największych producentów leków na świecie. W 2017 roku polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne wyeksportowały leki o wartości ponad 16 miliardów złotych. Największymi odbiorcami polskich leków są Niemcy, Czechy, Słowacja i Wielka Brytania.

Polski rynek farmaceutyczny ma duży potencjał rozwoju. W ciągu ostatnich kilku lat do Polski przeniosło się kilka dużych międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, takich jak Pfizer, Novartis i Sanofi.

Back To Top