Rynek apteczny w Polsce na tle innych krajów europejskich

Rynek apteczny w Polsce na tle innych krajów europejskich

Apteka jest miejscem, w którym można uzyskać leki potrzebne do leczenia chorób i dolegliwości. Apteki są obecne w każdym mieście i większości małych miejscowościach. W Polsce apteki podlegają ścisłej kontroli państwowej. Aby utrzymać licencję na prowadzenie apteki, należy spełnić określone wymogi, takie jak posiadanie odpowiedniego zaplecza oraz kwalifikacji farmaceutycznych.

Apteki mogą być prowadzone przez osoby prywatne, jednostki samorządu terytorialnego lub przez szpitale. W przypadku aptek samorządowych i szpitalnych, to one decydują o cenach leków, a nie jak w przypadku aptek prywatnych gdzie ceny są regulowane przez państwo.

Od 2010 roku obowiązuje nowa ustawa o izbach Aptekarskich, która ma na celu poprawienie standardów obsługi pacjenta oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów stosujących leki.

Wielkość i struktura rynku aptecznego w Polsce

Apteka jest miejscem, w którym można uzyskać leki potrzebne do leczenia chorób i dolegliwości.

Według GUS w 2017 r. apteki stanowiły 1,52% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a ich udział w PKB wynosił 0,96%. W porównaniu z 2016 r. udział aptek w strukturze podmiotów gospodarki narodowej nieznacznie się zwiększył (o 0,01 pkt. proc.), a ich udział w PKB spadł o 0,04 pkt. proc. Wartość brutto dodanego generowanego przez sektor apteczny wyniosła 12 979 mln zł i była niższa o 2,9% r/r. Wartość produktu finalnego brutto aptek (PFB-A) wyniosła 16 211 mln zł i była niższa o 2,4% wobec roku poprzedniego.

Dynamika sprzedaży detalicznej leków refundowanych oraz leków ogólnodostępnych w I kwartale 2018 r. była ujemna i wyniosła odpowiednio -1,0% oraz -2,7%. Sprzedaż detaliczna suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego charakteryzowała się dynamiką dodatnią i wyniosła odpowiednio +3,0% oraz +16,5%.

Konkurencja na rynku aptecznym w Polsce

Apteka jest miejscem, w którym można uzyskać leki potrzebne do leczenia chorób i dolegliwości.

Na rynku aptecznym w Polsce panuje spora konkurencja. Apteki walczą o każdego pacjenta, a ceny leków są coraz niższe. Aby przyciągnąć klientów, apteki oferują nowoczesne rozwiązania i usługi dodatkowe, takie jak bezpłatna dostawa leków do domu.

Rynek apteczny w kontekście innych krajów Europy

W ostatnich latach wzrost gospodarczy w Polsce przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na produkty farmaceutyczne. Apteki detaliczne stanowią obecnie największą część rynku aptecznego, a ich udział sięga ponad 90%. W porównaniu z innymi krajami Europy, polski rynek apteczny jest dość młody i dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatnich kilku lat liczba aptek w Polsce zwiększyła się o ponad 10%.

Apteki w Polsce – jak działają?

Apteki w Polsce są bardzo rozbudowane. Można w nich kupić leki, suplementy, kosmetyki i inne produkty. Apteki oferują także usługi doradcze, pomagające pacjentom w doborze odpowiednich leków. Aby zaopatrzyć się w lekarstwa, trzeba mieć receptę od lekarza.

Apteki w Polsce funkcjonują na podobnych zasadach jak te w innych krajach europejskich. Farmaceuci są tam do dyspozycji pacjentów, aby pomagać im w doborze leków i suplementów. Aby uzyskać dostęp do apteki, należy mieć receptę od lekarza.

Jakie są problemy na polskim rynku aptecznym?

Problemami na polskim rynku aptecznym są przede wszystkim ceny leków. Cena leków jest tak wysoka, że wielu pacjentów nie stać ich na opłacenie. Przez to mają oni ograniczoną dostępność do lekarstw, które mogłyby im pomóc. Kolejnym problemem jest fakt, że apteki są bardzo rozproszone i nie każdy ma dostęp do apteki w swoim mieście czy też wiosce. Dlatego konieczne jest dojazd do większych miast, gdzie apteki są gromadzone. W związku z tym osoby mieszkające na wsiach mają ograniczony dostęp do lekarstw.

Perspektywy rozwoju rynku aptecznego w Polsce

Obecnie rynek apteczny w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty. Apteki są obecne w większości miast, a także w małych miejscowościach. W ofercie tych placówek znajduje się coraz więcej produktów, a także usług aptecznych.

Analiza rynku farmaceutycznego w Polsce wskazuje, że rynek aptek w naszym kraju wciąż jest daleki od dojrzałości. Z danych przedstawionych przez Grupa Eurofarm można wywnioskować, że w 2023 także oczekiwać będzie należy dalszego napływu kapitału.

Back To Top