Co to są raporty medyczne?

Co to są raporty medyczne?

Raport ze zdarzenia medycznego, którym może być na przykład wizyta lekarska w gabinecie, to administracyjne, elektroniczne podsumowanie tego, co miało miejsce w gabinecie. Raport ten jest przesyłany automatycznie na platformę P1. Raport medyczny to informacja o tym, który lekarz i jaki zabieg oraz w jakiej placówce wykonał pacjentowi i z jakiego powodu.

Co powinny zawierać raporty medyczne?

Raporty medyczne, które przetwarzane będą w systemie informatycznym, powinny zawierać przede wszystkim dane usługodawcy, dane odbiorcy, a także dane, które identyfikują świadczenia zdrowotne. W raporcie tym musi być podane miejsce, gdzie zostało udzielone świadczenie zdrowotne, a także dane personalne pracownika medycznego, który go udzielał. Powinny znaleźć się tam również informacje, które dotyczą dokumentacji medycznej, powstałej na skutek udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz wszystkie inne dane, które pozwalają na identyfikację tego zdarzenia.

Raport ze zdarzenia medycznego, którym może być na przykład wizyta lekarska w gabinecie, to administracyjne, elektroniczne podsumowanie tego, co miało miejsce w gabinecie

Kiedy powinno się przekazać raporty medyczne?

Recepty i dane dotyczące realizacji recept, skierowania i zmiany ich statusu przekazywane powinny być w czasie rzeczywistym. Natomiast pozostałe dane w raporcie medycznym muszą być dostarczone nie później niż do dwóch dni po zdarzeniu medycznym.

W przypadku, kiedy zostają przekazane kompletne dane o zdarzeniu medycznym, a następnie dochodzą kolejne, które dotyczą tego samego przypadku, trzeba zaktualizować zapisane już informacje. W przypadku, kiedy nastąpi awaria systemu, który umożliwia przekazanie komunikatu o zaistniałym zdarzeniu medycznym, należy uzupełnić wszystkie dane, nie później niż trzy dni od usunięcia awarii.

Od kiedy wymagane są raporty medyczne?

Recepty i dane dotyczące realizacji recept, skierowania i zmiany ich statusu przekazywane powinny być w czasie rzeczywistym

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych obowiązuje od pierwszego lipca 2022 roku. Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią informację o rozpoznaniu choroby albo innego problemu zdrowotnego, czy też urazu, wyników przeprowadzonych badań, przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala, wszystkie zalecenia dotyczące pacjenta. Raporty takie zawierają informacje przydatne dla lekarza, który kieruje chorego do przychodni specjalistycznej, o rokowaniach, o sposobach leczenia, zaordynowanych lekach, o ich sposobie dawkowania i okresie ich przyjmowanie, a także o wyznaczonych terminach wizyt kontrolnych. W raportach tych powinny się znaleźć karty informacyjne z leczenia szpitalnego, opis badań diagnostycznych, a także wyniki badań laboratoryjnych i ich opis.

Osoby odpowiedzialne za raportowanie zdarzeń medycznych, w przypadku niewypełnienia obowiązków zostaną upomniane przez odpowiednie jednostki.

 

Back To Top