Najważniejsze wydarzenia i trendy na polskim rynku farmaceutycznym

Najważniejsze wydarzenia i trendy na polskim rynku farmaceutycznym

Polski rynek farmaceutyczny odnotował wzrost w 2022 roku. Według danych GUS, wartość sprzedaży produktów farmaceutycznych wzrosła o 6,4% w porównaniu z 2021 rokiem i sięgnęła 35,8 mld złotych. Wzrost ten jest głównie efektem wzrostu cen leków oraz większej ilości leków sprzedawanych na receptę. Wartość sprzedaży leków bez recepty (OTC) spadła natomiast o 4%. Największy udział w rynku mają firmy takie jak Pfizer, Sanofi, Adamed, Jelfa i GSK (ponad 60% udziałów).

Najważniejszymi wydarzeniami na polskim rynku farmaceutycznym w 2022 roku były: wejście w życie nowelizacji ustawy o VAT oraz rozpoczęcie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nowelizacja ustawy o VAT spowodowała wzrost opłat obrotowych i cen leków, co miało negatywny wpływ na rynek farmaceutyczny. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została uruchomiona tzw. „Dotacja dla aptek”, która ma na celu poprawę jakości świadczonych usług farmaceutycznych.

Farmaceutyczny rok 2022 – najważniejsze wydarzenia i trendy

2022 rok był pełen interesujących zmian i wydarzeń w branży farmaceutycznej. Najważniejsze z nich to:

Polski rynek farmaceutyczny odnotował wzrost w 2022 roku

  • Nowe regulacje dotyczące refundacji leków. W 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące refundacji leków. Zmiany te mają na celu poprawę dostępu pacjentów do leków oraz ograniczenie kosztów ich leczenia.
  • Zmiany w systemie łatwo dostępnych aptek (EDA). W 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w systemie EDA, który ma na celu umożliwienie pacjentom łatwiejszy dostęp do aptek 24h/7.
  • Rozszerzenie programu ratowania życia (PPR) na całym terytorium kraju. W 2022 roku program PPR, który ma na celu udzielanie pomocy pacjentom z ciężkimi chorobami, został rozszerzony na całym terytorium Polski.
  • Uruchomienie nowego programu badań klinicznych (NCI). W 2022 roku uruchomiono nowy program badań klinicznych, którego celem jest wsparcie finansowe dla polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych prowadzących badania naukowe i innowacyjne projekty badawcze.

Co nas czekało w farmacji w 2022 roku? Najważniejsze wydarzenia i trendy

Polski rynek farmaceutyczny odnotował wzrost w 2022 roku

Co nas czekało w farmacji w 2022 roku? Najważniejsze wydarzenia i trendy. Wydarzeniem roku była bez wątpienia afera „łapówkowa”, która dotyczyła nielegalnych praktyk w tym sektorze. Praktyki te miały miejsce w firmach farmaceutycznych, aptekach oraz szpitalach. Afera poruszyła opinię publiczną i zwróciła uwagę na problemy z funkcjonowaniem całego systemu ochrony zdrowia. Jak się okazało, był to tylko wierzchołek góry lodowej. Wydarzeniami, które również odbiły się szerokim echem były: upadki dużych sieci aptecznych takich jak DBAM o Zdrowie czy GSK, afera refundacyjna związana z lekiem na receptę „Ospamox” oraz konflikt polityczny między PiS a PO w sprawie refundacji in vitro. Konflikt ten doprowadził do podwyższenia stawek refundacyjnych dla leków onkologicznych. O ile 2021 rok był dla farmacji raczej spokojnym okresem, o tyle 2022 rok przyniósł ze sobą dużo negatywnych emocji i problemów.

Farmaceutyczny rok 2022 r., czyli jakie wydarzenia i trendy zapamiętamy?

2022 rok był dość ważny dla branży farmaceutycznej, ponieważ wprowadzono wiele nowych leków i rozwiązań. Wydarzenia i trendy, które zapamiętamy to przede wszystkim:

  • pojawienie się nowych leków na rynku, takich jak na przykład lek na cukrzycę SGLT2;
  • zmiany w sposobie dostarczania leków, np. poprzez aplikacje mobilne;
  • większy nacisk na bezpieczeństwo pacjentów, np. poprzez monitoring stanu zdrowia pacjenta;
  • większa świadomość pacjentów na temat swoich chorób i możliwości ich leczenia.

Polski rynek farmaceutyczny w 2022 roku – najważniejsze informacje i tendencje

W 2022 roku polski rynek farmaceutyczny wart był ponad 54 mld złotych. Był to wzrost o 5,5% wobec 2021 roku.

Największym sektorem rynku farmaceutycznego w Polsce jest ochrona zdrowia, który wart był ponad 41 mld złotych w 2022 roku. Zauważalnym trendem na polskim rynku farmaceutycznym jest także coraz większe zainteresowanie lekami onkologicznymi. Sektor ten wart był ponad 10 mld złotych w 2022 roku i był to wzrost o 12% wobec 2021 roku.

Wydarzenia i trendy polskiej farmacji w 2022 roku

2022 rok był dla branży farmaceutycznej czasem dużych zmian. Sektor szczególnie odczuł skutki reformy systemu ochrony zdrowia, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące refundacji leków i ich dopuszczenia do obrotu. W efekcie reformy do aptek trafiło mniej leków, a ich ceny były niższe, co negatywnie wpłynęło na przychody aptek i producentów. Z drugiej strony, reforma spowodowała wzrost popytu na leki bez recepty i suplementy diety, które są tańsze i łatwiej dostępne niż leki refundowane.

 

Back To Top