Raporty medyczne – korzyść dla pracownika i pracodawcy

Raporty medyczne – korzyść dla pracownika i pracodawcy

Podejmowanie wysiłków zmierzających do efektywnej kontroli stanu zdrowia pracowników firm i zakładów pracy, ma pierwszorzędne znaczenie w bilansowaniu ewentualnych kosztów podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożone w miejscach pracy okresowe raporty medyczne wymiernie wpływają na zmniejszenie wydatków wynikających z absencji i prezenteizmu, czyli małej efektywności pracownika, związanej z jego stanem zdrowia. Jak pokazują profesjonalne badania, firma może zaoszczędzić rocznie ponad 1400 zł na osobę, poprzez cykliczne sondowanie stanu zdrowia zatrudnionych, objętych opieką medyczną.

Korzyści dla pracodawcy

Raporty medyczne to skuteczne narzędzie z punktu widzenia pracodawcy

Raporty medyczne (https://przetargimedyczne.com/raporty/) to skuteczne narzędzie z punktu widzenia pracodawcy. Zlecanie takiej analizy profesjonalnym podmiotom i ośrodkom medycznym, umożliwia na bieżąco bezpośredni wgląd w stan zdrowia podległych pracowników, co jest istotne zwłaszcza w czasach panującego zagrożenia epidemicznego. Stosowny raport może dostarczyć tak podstawowych informacji jak prognozowanie wpływu choroby na efektywność pracownika, a także ocenę prawdopodobnej daty powrotu do pracy. Ponadto może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, czy pracownik podlega artykułom ustawy „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, za czym idą istotne konsekwencje prawne dla pracodawcy i zatrudnionego.

Raporty zlecane przez pracodawcę pozwalają również dostrzec ewentualne problemy, z którymi może się spotkać pracownik obłożony rozmaitymi schorzeniami. Kolejnym krokiem może być wówczas zaproponowanie odpowiednich korekt, które mogłyby pomóc pracownikowi w wykonywaniu codziennych obowiązków, co z kolei zaowocować powinno większa wydajnością i efektywnością.

Korzyści dla pracownika

Regularnie kontrolowani pod względem medycznym pracownicy posiadają aktualną wiedzę na temat własnego stanu zdrowia

Regularnie kontrolowani pod względem medycznym pracownicy posiadają aktualną wiedzę na temat własnego stanu zdrowia. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie ewentualnego leczenia i rehabilitacji, co pozwala nadal efektywnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

Istotną rolą raportów medycznych przeprowadzanych w środowisku pracy, jest wykrywanie i eliminowanie czynników odpowiadających za powstawanie chorób zawodowych. Na porządku dziennym są dzisiaj choroby kręgosłupa, związane z dźwiganiem lub schorzenia układu oddechowego, związane z przebywaniem w miejscach o nasilonym wpływie czynników zewnętrznych, takich jak kurz czy pył.

Podsumowując, raporty medyczne pozwalają poprzez określone naukowo wskaźniki jakości medycznej, sondować stan zdrowia pracowników, poprawiać ich wydajność, a mierząc skuteczność leczenia lub stabilizowania choroby, prognozować ewentualne dodatkowe koszty, związane z absencją pracownika. Ich wdrażanie niesie korzyści dla pracownika i pracodawcy.

Back To Top